UA-67749663-5
                                          “Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap“.                      H.P. Blavatsky                                                           
volgende volgende
Theosofische Studiegroep Nijmegen
Theosofie    betekent    goddelijke    wijsheid,    een    wijsheid    die    is    weggelegd    voor    alle mensen,   sterker   nog   -   voor   alle   levende   wezens;   of   dit   nu   stenen,   planten,   dieren, mensen   of   zelfs   planeten   zijn.   Alles   wat   opgebouwd   is   uit   atomen   en   ook   ieder   atoom afzonderlijk   krijgt,   als   het   maar   lang   genoeg   evolueert   die   goddelijke   wijsheid   in   pacht. Goddelijke   wijsheid   is   namelijk   ingeboren.   In   ieder   wezen   komt   een   moment   dat   je vragen gaat stellen en op zoek gaat naar de waarheid, naar de bron van het bestaan.
*   De   theosofische   leringen   zijn   de   tijdloze   waarheden   die de    basis    vormen    van    alle    wereldreligies,    filosofieën    en wetenschappen.   Deze   zijn   door   mevrouw   H.P.   Blavatsky   in de   19de   eeuw   opnieuw   geformuleerd   en   opgetekend   in het   boek   “The   Secret   Doctrine”in   het   Nederlands   vertaald als “De Geheime Leer”.
Theosofische studiegroep Nijmegen
vorige volgende volgende
Theosofie*   betekent   goddelijke   wijsheid,   een   wijsheid   die   is weggelegd   voor   alle   mensen,   sterker   nog   -   voor   alle   levende wezens;   of   dit   nu   stenen,   planten,   dieren,   mensen   of   zelfs planeten   zijn.   Alles   wat   opgebouwd   is   uit   atomen   en   ook   ieder atoom   afzonderlijk   krijgt,   als   het   maar   lang   genoeg   evolueert die     goddelijke     wijsheid     in     pacht.     Goddelijke     wijsheid     is namelijk   ingeboren.   In   ieder   wezen   komt   een   moment   dat   je vragen   gaat   stellen   en   op   zoek   gaat   naar   de   waarheid,   naar   de bron van het bestaan.
*   De   theosofische   leringen   zijn   de   tijdloze   waarheden   die de    basis    vormen    van    alle    wereldreligies,    filosofieën    en wetenschappen.   Deze   zijn   door   mevrouw   H.P.   Blavatsky   in de   19de   eeuw   opnieuw   geformuleerd   en   opgetekend   in het   boek   “The   Secret   Doctrine”in   het   Nederlands   vertaald als “De Geheime Leer”.
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap”                           H.P. Blavatsky