UA-67749663-1

Wat is Theosofie

Theosofie*     

betekent     

goddelijke     

wijsheid,     

een

wijsheid  

die  

is  

weggelegd  

voor  

alle  

mensen,  

sterker

nog   

voor   

alle   

levende   

wezens.   

Of   

dit   

nu   

stenen,

planten,  

dieren,  

mensen  

of  

zelfs  

planeten  

zijn,  

alles

wat  

opgebouwd  

is  

uit  

atomen  

en  

ook  

ieder  

atoom

afzonderlijk    

krijgt,    

als    

het    

maar    

lang    

genoeg

evolueert,     

die     

goddelijke     

wijsheid     

in     

pacht.

Goddelijke  

wijsheid  

is  

namelijk  

ingeboren,  

je  

kunt  

er

niet  

omheen.  

In  

ieder  

  

wezen  

komt  

een  

moment  

dat

je  

vragen  

gaat  

stellen  

en  

op  

zoek  

gaat  

naar  

de  

bron

van het bestaan.

*    De    theosofische    leringen    zijn    de tijdloze     waarheden     die     de     basis vormen          van          de          huidige wereldreligies,          filosofieën          en wetenschappen    die    door    mevrouw H.P.     Blavatsky     in     de     19de     eeuw opnieuw      zijn      geformuleerd      en opgetekend    zijn    in    het    boek    ¨The Secret   Doctrine¨.   In   het   Nederlands ¨De Geheime Leer¨.
Wie    zichzelf    regelmatig    dit    soort    vragen    stelt    is    wel    toe    aan    een    studie theosofie.   Theosofie   gaat   over   de   krachten,   de   wetmatigheden   in   de   natuur, krachten    waar    we    allemaal    mee    te    maken    krijgen    en    die    de    natuurlijke antwoorden zijn op alle levensvragen.

Vragen   

over   

het   

leven.   

Waarom   

er   

zoveel   

ellende   

in   

de   

wereld   

is   

en   

de

ongelijkheid  

van  

kansen.  

Of  

waarom  

wordt  

de  

een  

rijk  

geboren  

en  

leeft  

een

ander  

in  

armoede.  

Waarom  

zijn  

er  

ziekten  

en  

waarom  

sterft  

er  

een  

kind  

dat

nog  

nauwelijks  

heeft  

geleefd.  

Wie  

heeft  

zich  

nooit  

eens  

afgevraagd  

wat  

of  

het

doel  

is  

van  

zijn  

bestaan  

  

of  

waarom  

hij  

eigenlijk  

leeft  

en  

of  

er  

na  

de  

dood  

nog

wel iets valt te beleven .

“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap.”     H.P. Blavatsky
Theosofische studiegroep Nijmegen
volgende pag. volgende pag. vorige pag. vorige pag.
*   De   theosofische   leringen   zijn   de   tijdloze   waarheden   die de   basis   vormen   van   de   huidige   wereldreligies,   filosofieën en   wetenschappen   die   door   mevrouw   H.P.   Blavatsky   in   de 19de   eeuw   opnieuw   zijn   geformuleerd   en   opgetekend   zijn in   het   boek   ¨The   Secret   Doctrine¨.   In   het   Nederlands   ¨De Geheime Leer¨.
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap.”
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap.”
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap.”                                                                                     H.P. Blavatsky
Wie   zichzelf   regelmatig   dit   soort   vragen   stelt   is   wel toe   aan   een   studie   theosofie.   Theosofie   gaat   over de     krachten,     de     wetmatigheden     in     de     natuur, krachten   waar   we   allemaal   mee   te   maken   krijgen en    die    de    natuurlijke    antwoorden    zijn    op    alle levensvragen.

Vragen  

over  

het  

leven.  

Waarom  

er  

zoveel  

ellende  

in  

de

wereld  

is  

en  

de  

ongelijkheid  

van  

kansen.  

Of  

waarom

wordt   

de   

een   

rijk   

geboren   

en   

leeft   

een   

ander   

in

armoede.  

Waarom  

zijn  

er  

ziekten  

en  

waarom  

sterft  

er

een  

kind  

dat  

nog  

nauwelijks  

heeft  

geleefd.  

Wie  

heeft

zich  

nooit  

eens  

afgevraagd  

wat  

of  

het  

doel  

is  

van  

zijn

bestaan  

  

of  

waarom  

hij  

eigenlijk  

leeft  

en  

of  

er  

na  

de

dood nog wel iets valt te beleven .

Wat is Theosofie

Theosofie*  

betekent  

goddelijke  

wijsheid,  

een  

wijsheid

die  

is  

weggelegd  

voor  

alle  

mensen,  

sterker  

nog  

voor

alle  

levende  

wezens.  

Of  

dit  

nu  

stenen,  

planten,  

dieren,

mensen  

of  

zelfs  

planeten  

zijn,  

alles  

wat  

opgebouwd  

is

uit  

atomen  

en  

ook  

ieder  

atoom  

afzonderlijk  

krijgt,  

als

het    

maar    

lang    

genoeg    

evolueert,    

die    

goddelijke

wijsheid   

in   

pacht.   

Goddelijke   

wijsheid   

is   

namelijk

ingeboren,  

je  

kunt  

er  

niet  

omheen.  

In  

ieder  

  

wezen

komt  

een  

moment  

dat  

je  

vragen  

gaat  

stellen  

en  

op

zoek gaat naar de bron van het bestaan.

Theosofische studiegroep Nijmegen