“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap“.                      H.P. Blavatsky                                                           
vorige vorige volgende volgende
“Wie met zijn geest over zichzelf nadenkt, kent zichzelf en wie zichzelf kent, kent het Al: Het Al is in de mens”
In de geschriften die in de  twaalfde eeuw bij het graf van de Egyptische priester Hermes Trismegistos zijn gevonden en die men later de hermetische filosofie is gaan noemen, wordt onderscheid gemaakt tussen de buitenkant, de uiterlijk waarneembare wereld en de innerlijke onzichtbare wereld. Volgens deze geschriften bevinden hemel en aarde zich in de mens en zijn in hem de eeuwigheid en de vergankelijkheid samengevoegd. de mens is een goddelijk wezen met een goddelijk verstand en met een goddelijke geest gebonden aan een aards fysiek lichaam. Door inzicht te krijgen in zichzelf en zijn eigen goddelijkheid zal hij de geheimen van het Al leren kennen en kent hij dat wat boven is en dat wat beneden is.
Theosofische Studiegroep Nijmegen
Theosofische studiegroep Nijmegen
vorige volgende volgende
“Wie met zijn geest over zichzelf nadenkt, kent zichzelf en wie zichzelf kent, kent het Al: Het Al is in de mens”
In de geschriften die in de  twaalfde eeuw bij het graf van de Egyptische priester Hermes Trismegistos zijn gevonden en die men later de hermetische filosofie is gaan noemen, wordt onderscheid gemaakt tussen de buitenkant, de uiterlijk waarneembare wereld en de innerlijke onzichtbare wereld. Volgens deze geschriften bevinden hemel en aarde zich in de mens en zijn in hem de eeuwigheid en de vergankelijkheid samengevoegd. de mens is een goddelijk wezen met een goddelijk verstand en met een goddelijke geest gebonden aan een aards fysiek lichaam. Door inzicht te krijgen in zichzelf en zijn eigen goddelijkheid zal hij de geheimen van het Al leren kennen en kent hij dat wat boven is en dat wat beneden is.
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap”                           H.P. Blavatsky