UA-67749663-5
                                          “Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap“.                      H.P. Blavatsky                                                           
vorige vorige volgende volgende
“Wie met zijn geest over zichzelf nadenkt, kent zichzelf en wie zichzelf kent, kent het Al: Het Al is in de mens”
In   de   geschriften   die   in   de      twaalfde   eeuw   bij   het graf       van       de       Egyptische       priester       Hermes Trismegistos    zijn    gevonden    en    die    men    later    de hermetische     filosofie     is     gaan     noemen,     wordt onderscheid    gemaakt    tussen    de    buitenkant,    de uiterlijk    waarneembare    wereld    en    de    innerlijke onzichtbare      wereld.      Volgens      deze      geschriften bevinden   hemel   en   aarde   zich   in   de   mens   en   zijn   in hem      de      eeuwigheid      en      de      vergankelijkheid samengevoegd. de   mens   is   een   goddelijk   wezen   met   een   goddelijk verstand    en    met    een    goddelijke    geest    gebonden aan    een    aards    fysiek    lichaam.    Door    inzicht    te krijgen   in   zichzelf   en   zijn   eigen   goddelijkheid   zal   hij de   geheimen   van   het   Al   leren   kennen   en   kent   hij dat wat boven is en dat wat beneden is.
Theosofische Studiegroep Nijmegen
Lucas Cranach de Oude Adam en Eva
Theosofische studiegroep Nijmegen
vorige volgende volgende
“Wie met zijn geest over zichzelf nadenkt, kent zichzelf en wie zichzelf kent, kent het Al: Het Al is in de mens”
In   de   geschriften   die   in   de      twaalfde   eeuw   bij   het   graf   van de   Egyptische   priester   Hermes   Trismegistos   zijn   gevonden en   die   men   later   de   hermetische   filosofie   is   gaan   noemen, wordt    onderscheid    gemaakt    tussen    de    buitenkant,    de uiterlijk   waarneembare   wereld   en   de   innerlijke   onzichtbare wereld.   Volgens   deze   geschriften   bevinden   hemel   en   aarde zich    in    de    mens    en    zijn    in    hem    de    eeuwigheid    en    de vergankelijkheid samengevoegd. de     mens     is     een     goddelijk     wezen     met     een     goddelijk verstand   en   met   een   goddelijke   geest   gebonden   aan   een aards   fysiek   lichaam.   Door   inzicht   te   krijgen   in   zichzelf   en zijn    eigen    goddelijkheid    zal    hij    de    geheimen    van    het    Al leren    kennen    en    kent    hij    dat    wat    boven    is    en    dat    wat beneden is.
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap”                           H.P. Blavatsky
Lucas Cranach de Oude Adam en Eva