UA-67749663-1

In   

de   

geschriften,   

die   

in   

de   

twaalfde

eeuw,   

bij   

het   

graf   

van   

de   

Egyptische

priester      

Hermes      

Trismegistos      

zijn

gevonden     

en     

die     

men     

later     

de

hermetische   

filosofie   

is   

gaan   

noemen,

wordt   

onderscheid   

gemaakt   

tussen   

de

buitenkant,     

de     

uiterlijke     

zintuiglijke

waarneembare   

wereld   

en   

de   

innerlijke

onzichtbare      

wereld.      

Volgens      

deze

geschriften   

bevinden   

hemel   

en   

aarde

zich   

in   

de   

mens   

en   

zijn   

in   

hem   

de

eeuwigheid     

en     

de     

vergankelijkheid

samengevoegd.

De  

mens  

is  

een  

goddelijk  

wezen  

met  

een

goddelijk      

verstand      

en      

met      

een

goddelijke    

geest    

gebonden    

aan    

een

aards   

fysiek   

lichaam.   

Door   

inzicht   

in

zichzelf   

te   

krijgen   

zal   

hij   

de   

geheimen

van  

de  

hemel  

leren  

kennen  

en  

kent  

hij

dat wat boven is en dat wat beneden is.

¨Wie met zijn geest over zichzelf nadenkt, kent

zichzelf, en wie zichzelf kent, kent het Al: het Al is

in de mens¨

Wie   zich   zelf   kent,   kent   alles,   zo   staat   er   geschreven.   Maar   wie   naar   zichzelf   kijkt   ziet   alleen   zijn   lichaam,   maar hoe   het   precies   functioneert   is   menigeen   een   raadsel.   Laat   staan   dat   we   iets   begrijpen   van   hoe   het   staat   met   de binnenkant,    met    ons    bewustzijn,    waar    komt    onze    levensenergie    vandaan,    hoe    werken    onze    emoties,    onze verlangens.   Hoe   zit   ons   karakter   in   elkaar   en   waar   komt   de   drang   om   ons   geestelijk   te   willen   ontwikkelen vandaan.
Hermes Trismegistos
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap.”     H.P. Blavatsky
Theosofische studiegroep Nijmegen
volgende pag. volgende pag. vorige pag. vorige pag.

In  

de  

geschriften,  

die  

in  

de  

twaalfde  

eeuw,  

bij  

het

graf  

van  

de  

Egyptische  

priester  

Hermes  

Trismegistos

zijn   

gevonden   

en   

die   

men   

later   

de   

hermetische

filosofie    

is    

gaan    

noemen,    

wordt    

onderscheid

gemaakt     

tussen     

de     

buitenkant,     

de     

uiterlijke

zintuiglijke   

waarneembare   

wereld   

en   

de   

innerlijke

onzichtbare     

wereld.     

Volgens     

deze     

geschriften

bevinden  

hemel  

en  

aarde  

zich  

in  

de  

mens  

en  

zijn  

in

hem     

de     

eeuwigheid     

en     

de     

vergankelijkheid

samengevoegd.

De  

mens  

is  

een  

goddelijk  

wezen  

met  

een  

goddelijk

verstand  

en  

met  

een  

goddelijke  

geest  

gebonden  

aan

een  

aards  

fysiek  

lichaam.  

Door  

inzicht  

in  

zichzelf  

te

krijgen   

zal   

hij   

de   

geheimen   

van   

de   

hemel   

leren

kennen   

en   

kent   

hij   

dat   

wat   

boven   

is   

en   

dat   

wat

beneden is.

¨Wie met zijn geest over zichzelf

nadenkt, kent zichzelf, en wie

zichzelf kent, kent het Al: het Al

is in de mens¨

Wie   zich   zelf   kent,   kent   alles,   zo   staat   er   geschreven. Maar   wie   naar   zichzelf   kijkt   ziet   alleen   zijn   lichaam, maar   hoe   het   precies   functioneert   is   menigeen   een raadsel.   Laat   staan   dat   we   iets   begrijpen   van   hoe   het staat   met   de   binnenkant,   met   ons   bewustzijn,   waar komt   onze   levensenergie   vandaan,   hoe   werken   onze emoties,   onze   verlangens.   Hoe   zit   ons   karakter   in elkaar   en   waar   komt   de   drang   om   ons   geestelijk   te willen ontwikkelen vandaan.
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap.”
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap.”
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap.”
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap.”                                                                                     H.P. Blavatsky
Hermes Trismegistos
Theosofische studiegroep Nijmegen