“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap“.                      H.P. Blavatsky                                                           
volgende volgende
Theosofische Studiegroep Nijmegen
Dit eeuwig bewustzijn kent perioden van activiteit en periode van rust. Zo is er een eeuwig durend cyclische beweging van Zijn, van leven dat afgewisseld wordt door periode van Niet Zijn, wij noemen dit dood. Maar dood zijn is in feite niets anders dan rust. Er is even geen stoffelijk lichaam, wat we nodig hebben om op aarde te kunnen evolueren. Ons karakter bereidt zich voor op een nieuwe periode van leven. In menselijke termen noemen we dit reïncarneren. Want ieder mens brengt leven na leven steeds zichzelf, zijn karakter voort, maar wel steeds met een nieuw lichaam.
Theosofie is geen religie, kent geen dogma’s, alleen wetmatigheden. Het enige waar de theosofie geen exact antwoord op kan geven is de vraag over wat de oorsprong en de oorzaak is van alles. wat is. was of zal zijn.  Je moet gewoon aannemen dat er iets is wat niet te begrijpen valt. In de theosofie noemen we dat het “Ene”; een universeel beginsel dat eeuwig, onveranderlijk en overal aanwezig is. Het Ene komt uit zichzelf voort en keert er naar terug. Het Ene bestaat uit 3 aspecten: eeuwig, ruimte en duur; er is eeuwig leven of eindeloos bewustzijn dat in tijd gemeten eeuwig en altijd doorgaat .
Een andere wetmatigheid is dat alle zielen gelijk zijn. We komen allen voort uit Het Ene en keren daar uiteindelijk ook weer naar terug. Dit maakt dat we onderling met elkaar verbonden zijn. Er is niemand beter of slechter dan een ander. We zijn allemaal wezens in verschillende evolutionaire perioden , die allen op weg zijn om zich te ontwikkelen. De eerste fase van de evolutie is dat vooral lichamelijk. De tweede fase, het tijdperk waarin we nu leven, is dat een geestelijke evolutie. Een periode van groeien in wijsheid, liefde en mededogen.
Theosofische studiegroep Nijmegen
vorige volgende volgende
Theosofie is geen religie, kent geen dogma’s, alleen wetmatigheden. Het enige waar de theosofie geen exact antwoord op kan geven is de vraag over wat de oorsprong en de oorzaak is van alles. wat is. was of zal zijn.  Je moet gewoon aannemen dat er iets is wat niet te begrijpen valt. In de theosofie noemen we dat het “Ene”; een universeel beginsel dat eeuwig, onveranderlijk en overal aanwezig is. Het Ene komt uit zichzelf voort en keert er naar terug. Het Ene bestaat uit 3 aspecten: eeuwig, ruimte en duur; er is eeuwig leven of eindeloos bewustzijn dat in tijd gemeten eeuwig en altijd doorgaat .
Dit eeuwig bewustzijn kent perioden van activiteit en periode van rust. Zo is er een eeuwig durend cyclische beweging van Zijn, van leven dat afgewisseld wordt door periode van Niet Zijn, wij noemen dit dood. Maar dood zijn is in feite niets anders dan rust. Er is even geen stoffelijk lichaam, wat we nodig hebben om op aarde te kunnen evolueren. Ons karakter bereidt zich voor op een nieuwe periode van leven. In menselijke termen noemen we dit reïncarneren. Want ieder mens brengt leven na leven steeds zichzelf, zijn karakter voort, maar wel steeds met een nieuw lichaam.
Een andere wetmatigheid is dat alle zielen gelijk zijn. We komen allen voort uit Het Ene en keren daar uiteindelijk ook weer naar terug. Dit maakt dat we onderling met elkaar verbonden zijn. Er is niemand beter of slechter dan een ander. We zijn allemaal wezens in verschillende evolutionaire periode, allen op weg om zich te ontwikkelen. De eerste fase van de evolutie is dat vooral lichamelijk. De tweede fase, het tijdperk waarin we nu leven, is dat een geestelijke evolutie. Een periode van groeien in wijsheid, liefde en mededogen.
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap”                           H.P. Blavatsky