UA-67749663-5
                                          “Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap“.                      H.P. Blavatsky                                                           
vorige vorige volgende volgende
Theosofische Studiegroep Nijmegen
Dit   eeuwig   bewustzijn   kent   perioden   van   activiteit   en   periode   van   rust.   Zo   is   er een    eeuwig    durend    cyclische    beweging    van    Zijn,    van    leven    dat    afgewisseld wordt   door   periode   van   Niet   Zijn,   wij   noemen   dit   dood.   Maar   dood   zijn   is   in feite   niets   anders   dan   rust.   Er   is   even   geen   stoffelijk   lichaam,   wat   we   nodig hebben   om   op   aarde   te   kunnen   evolueren.   Ons   karakter   bereidt   zich   voor   op een     nieuwe     periode     van     leven.     In     menselijke     termen     noemen     we     dit reïncarneren.    Want    ieder    mens    brengt    leven    na    leven    steeds    zichzelf,    zijn karakter voort, maar wel steeds met een nieuw lichaam.
Theosofie   is   geen   religie,   kent   geen   dogma’s,   alleen   wetmatigheden.   Het   enige waar   de   theosofie   geen   exact   antwoord   op   kan   geven   is   de   vraag   over   wat   de oorsprong   en   de   oorzaak   is   van   alles.   wat   is.   was   of   zal   zijn.      Je   moet   gewoon aannemen   dat   er   iets   is   wat   niet   te   begrijpen   valt.   In   de   theosofie   noemen   we dat   het   “Ene”;   een   universeel   beginsel   dat   eeuwig,   onveranderlijk   en   overal aanwezig   is.   Het   Ene   komt   uit   zichzelf   voort   en   keert   er   naar   terug.   Het   Ene bestaat   uit   3   aspecten:   eeuwig,   ruimte   en   duur;   er   is   eeuwig   leven   of   eindeloos bewustzijn dat in tijd gemeten eeuwig en altijd doorgaat .
Een    andere    wetmatigheid    is    dat    alle zielen   gelijk   zijn.   We   komen   allen   voort uit   Het   Ene   en   keren   daar   uiteindelijk ook   weer   naar   terug.   Dit   maakt   dat   we onderling    met    elkaar    verbonden    zijn. Er    is    niemand    beter    of    slechter    dan een   ander.   We   zijn   allemaal   wezens   in verschillende    evolutionaire    perioden, die     allen     op     weg     zijn     om     zich     te ontwikkelen.    De    eerste    fase    van    de evolutie    is    dat    vooral    lichamelijk.    De tweede   fase,   het   tijdperk   waarin   we   nu leven,    is    dat    een    geestelijke    evolutie. Een    periode    van    groeien    in    wijsheid, liefde en mededogen.
Theosofische studiegroep Nijmegen
vorige volgende volgende
Theosofie     is     geen     religie,     kent     geen     dogma’s,     alleen wetmatigheden.    Het    enige    waar    de    theosofie    geen    exact antwoord   op   kan   geven   is   de   vraag   over   wat   de   oorsprong   en de    oorzaak    is    van    alles.    wat    is.    was    of    zal    zijn.        Je    moet gewoon   aannemen   dat   er   iets   is   wat   niet   te   begrijpen   valt.   In de    theosofie    noemen    we    dat    het    “Ene”;    een    universeel beginsel   dat   eeuwig,   onveranderlijk   en   overal   aanwezig   is. Het   Ene   komt   uit   zichzelf   voort   en   keert   er   naar   terug.   Het Ene   bestaat   uit   3   aspecten:   eeuwig,   ruimte   en   duur;   er   is eeuwig    leven    of    eindeloos    bewustzijn    dat    in    tijd    gemeten eeuwig en altijd doorgaat .
Dit   eeuwig   bewustzijn   kent   perioden   van   activiteit   en   periode van   rust.   Zo   is   er   een   eeuwig   durend   cyclische   beweging   van Zijn,   van   leven   dat   afgewisseld   wordt   door   periode   van   Niet Zijn,   wij   noemen   dit   dood.   Maar   dood   zijn   is   in   feite   niets anders   dan   rust.   Er   is   even   geen   stoffelijk   lichaam,   wat   we nodig    hebben    om    op    aarde    te    kunnen    evolueren.    Ons karakter   bereidt   zich   voor   op   een   nieuwe   periode   van   leven. In    menselijke    termen    noemen    we    dit    reïncarneren.    Want ieder   mens   brengt   leven   na   leven   steeds   zichzelf,   zijn   karakter voort, maar wel steeds met een nieuw lichaam.
Een   andere   wetmatigheid   is   dat   alle   zielen   gelijk   zijn.   We komen   allen   voort   uit   Het   Ene   en   keren   daar   uiteindelijk ook    weer    naar    terug.    Dit    maakt    dat    we    onderling    met elkaar   verbonden   zijn.   Er   is   niemand   beter   of   slechter   dan een    ander.    We    zijn    allemaal    wezens    in    verschillende evolutionaire      periode,      allen      op      weg      om      zich      te ontwikkelen.   De   eerste   fase   van   de   evolutie   is   dat   vooral lichamelijk.    De    tweede    fase,    het    tijdperk    waarin    we    nu leven,    is    dat    een    geestelijke    evolutie.    Een    periode    van groeien in wijsheid, liefde en mededogen.
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap”                           H.P. Blavatsky