UA-67749663-1
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap.”     H.P. Blavatsky
Theosofische studiegroep Nijmegen
volgende pag. volgende pag. vorige pag. vorige pag.
Het Pad door Reginald Marchell symboliseert de weg van de menselijke ziel
Een   andere   wetmatigheid   is   dat alle   zielen   gelijk   zijn.   We   komen allemaal    voort    uit    het    Ene    en we   keren   daar   uiteindelijk   ook weer   naar   terug.   Dit   maakt   dat we       onderling       met       elkaar verbonden      zijn.      Er      is      dus niemand   beter   of   slechter   dan een     ander.     We     zijn     allemaal wezens          in          verschillende evolutionaire   perioden   die   allen op   weg   zijn   om   eerst   lichamelijk en   dan   geestelijk   te   groeien   in wijsheid,   liefde   en   mededogen. Een     evolutionair     proces     dat plaatsvindt      op      de      planeet aarde.
Dit   eeuwig   bewustzijn   kent   perioden   van   activiteit   en   periode   van   rust.   Alles   beweegt zich   cyclisch,   d.w.z.   er   is   een   periode   van   leven,   van   Zijn.   In   die   tijd   is   het   bewustzijn verpakt   in   een   stoffelijk   omhulsel,   een   lichaam.   Deze   periode   wordt   afgewisseld   met   een periode   van   rust,   van   Niet   Zijn;   een   tijdperk   waarin   alleen   het   bewustzijn   overblijft.   Als het   over   planten,   dieren   en   mensen   gaat   noemen   we   dat   de   dood.   Maar   dood   zijn,   is   in feite   niets   anders   dan   rust,   er   is   even   geen   materie,   om   na   verloop   van   tijd   opnieuw   een periode   van   leven   te   beginnen.   In   menselijke   termen   noemen   we   dit   reïncarneren,   want ieder   mens   brengt   leven   na   leven   steeds   zichzelf,   zijn   eigen   karakter   voort,   maar   wel   met een nieuw lichaam en daarmee ook een andere persoonlijkheid.
Theosofie   is   geen   religie,   kent   geen   dogma’s.   alleen   wetmatigheden.   Het   enige   waar   de theosofie   geen   exact   antwoord   op   kan   geven   is   de   vraag   over   wat   de   oorsprong   en   de oorzaak   is   van   alles   wat   is,   was   en   zal   zijn.   Je   moet   gewoon   aannemen   dat   er   iets   is,   wat niet   te   begrijpen   valt.   In   de   theosofie   noemen   we   dat   Het   Ene,   een   universeel   beginsel. Het   Ene   is   eeuwig,   overal   aanwezig   en   onveranderlijk.   Het   Ene   komt   uit   zichzelf   voort   en keert   er   naar   terug.   Het   Ene   bestaat   uit   3   aspecten:   eeuwig,   ruimte   en   duur   Er   is   eeuwig leven of eindeloos bewustzijn dat in tijd gemeten eeuwig en altijd doorgaat.
“Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap.”                                                                                     H.P. Blavatsky
Theosofische studiegroep Nijmegen
Het Pad door Reginald Marchell symboliseert de weg van de menselijke ziel
Een    universele    wet    is    dat    alle    zielen    gelijk    zijn.    We komen    allemaal    voort    uit    het    Ene    en    we    keren    daar uiteindelijk    ook    weer    naar    terug.    Dit    maakt    dat    we onderling   met   elkaar   verbonden   zijn.   Er   is   dus   niemand beter    of    slechter    dan    een    ander.    We    zijn    allemaal wezens   in   verschillende   evolutionaire   perioden   die   allen op   weg   zijn   om   eerst   lichamelijk   en   dan   geestelijk   te groeien      in      wijsheid,      liefde      en      mededogen.      Een evolutionair proces dat plaatsvindt op de planeet aarde.
Een   andere   wetmatigheid   is   dat   er   een   eeuwigdurende beweging   is   van   Zijn,   van   leven.   Een   periode   waarin   het bewustzijn   verpakt   is   in   een   stoffelijk   lichaam   en   periode van   Niet   Zijn.   Dit   noemen   wij   dood.   Dood   is   dus   niets anders   dan   een   periode   van   rust,   waarna   alles   zich   weer tot      leven      brengt.      Bij      mensen      noemen      we      dit reïncarneren;    want    ieder    mens    brengt    leven    na    leven steeds   zichzelf,   zijn   karakter   voort,   steeds   in   een   nieuw lichaam met in ieder leven een andere persoonlijkheid.
Theosofie    is    geen    religie,    kent    geen    dogma’s.    alleen wetmatigheden.   Het   enige   waar   de   theosofie   geen   exact antwoord     op     kan     geven     is     de     vraag     over     wat     de oorsprong   en   de   oorzaak   is   van   alles   wat   is,   was   en   zal zijn.   Je   moet   gewoon   aannemen   dat   er   iets   is,   wat   niet   te begrijpen   valt.   In   de   theosofie   noemen   we   dat   Het   Ene, een     universeel     beginsel.     Het     Ene     is     eeuwig,     overal aanwezig    en    onveranderlijk.    Het    Ene    komt    uit    zichzelf voort    en    keert    er    naar    terug.    Het    Ene    bestaat    uit    3 aspecten:   eeuwig   ruimte   en   duur   Er   is   eeuwig   leven   of eindeloos   bewustzijn   dat   in   tijd   gemeten   eeuwig   en   altijd doorgaat.